Fondation Baron Simonart

Professor Baron André Simonart - Stichter

thumb_andre-simonart

André Simonart  is geboren te Leuven in 1903. Als zoon en achterkleinzoon van dokters in de geneeskunde en volgens de familiale traditie, studeert hij geneeskunde te Leuven. In 1926, twee jaar voor hij benoemd wordt tot dokter in de geneeskunde met de grootste onderscheiding, publiceert André Simonart samen met Professor Manille Ide verscheidene artikels. Dank zij deze vroege wetenschappelijke activiteiten wordt hij laureaat van de universitaire wedstrijd, laureaat van de wedstrijd van de reisbeurs en laureaat van de vijfjaarlijkse prijs van farmacologische wetenschappen van de Academie voor Geneeskunde van België.

thumb_revue_SIMONART61Na zijn studies verblijft hij van 1930 tot 1932 in de Verenigde Staten van Amerika als Fellow van de universiteit van Pennsylvanië in het laboratorium van Nelson Richards. Vervolgens wordt hij assistent van de professoren Gunn en Sherington te Oxford en medewerker van professor Bijlsma in Utrecht. Na deze internationale ervaring komt hij terug naar Leuven waar hij benoemd wordt tot  docent. In 1936 wordt hij benoemd tot hoogleraar van farmacodynamie en therapie. Hij was een uitmuntend pedagoog en zijn oud-studenten herinneren zich de helderheid van zijn uiteenzettingen.

Zijn onderzoek betrof vooral het cholinerg systeem, het metabolisme en werking van acetylcholine. Hij beschrijft geneesmiddelen die werken als cholinerge precursoren en bestudeert zowel muscarine als nicotinetype antagonisten van acetylcholine. Zoals Professor Maloteaux opmerkt : “ het is het begin van de moderne farmacologie gekenmerkt door een steeds beter begrijpen van het moleculair mechanisme waardoor genesmiddelen hun doelorgaan beinvloeden, fysiologishe processsen veranderen en hun therapeutisch nut openbaren1 .

Hij laat een indrukwekkende lijst na van wetenschappelijke publicaties (250) en studies (100) die de werken van zijn medewerkers samenvatten2 . Eén van zijn uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage is zijn handboek “Beginselen van de farmacodynamie en therapie”3 waarvan meer dan 30 promoties van dokters in de geneeskunde hebben genoten. Van uitzonderlijke didactische waarde, telt dit handboek zeven uitgaven (tussen 1937 en 1967), werd het vertaald in het Nederlands en gebruikt door verscheidene universiteiten.

Corresponderend lid van de Académie Royale de Médecine sinds 1948, wordt hij titularis in 1960. Hij is eveneens stichter en voorzitter van verscheidene wetenschappelijke verenigingen zoals de Belgische vereniging  voor Farmacotherapie; de Belgische vereniging voor Fysiologie, enz… Hij is voorzitter van de commissie voor specialiteiten bij het ministerie van volksgezondheid. Tevens leidt hij het laboratorium van experimentele therapie aan de universiteit van Leuven.

Met het oog op het verspreiden aan de praktizerende geneesheren van de laatste ontwikkelingen  inzake therapie, sticht en leidt hij het “Leuvens Geneeskundig Tijdschrift” en leidt hij eveneens de “Revue Médicale de Louvain”.

Revue_BP_et_Roi_Brendoonk Het leven van Professor Baron André Simonart  wordt ook getekend door het lijden. Tijdens de oorlog 1940-1945, wordt hij door de nazi’s gearresteerd en als gevangene opgesloten in de concentratiekampen van Breendonk en Buchenwald. Hij wordt er veroordeeld tot dwangarbeid en helpt zijn lotgenoten met zijn medische kennis. In zijn lofrede beklemtoonde Professor Charles Mertens de Wilmars hoe Professor Simonart, zoals de echte verzetstrijder de schroom van zijn heldenmoed had, de afkeer van wraak en de passie voor vrede. Na de oorlog heeft het Belgisch parlement  het Memoriaal van het Fort van Breendonk opgericht met het oog op de opvoeding van de jeugd en Koning Boudewijn zal Professor André Simonart benoemen tot voorzitter van het Memoriaal. Gedurende ongeveer dertig jaar heeft hij deze taak op zich genomen. Tijdens een toespraak zei Professor Lévy van Professor Simonart het volgende: “Om zijn land te dienen zoals hij heeft gedaan, moet je geleden hebben, moet je begrepen hebben. Je moet een ideaal hebben dat de doders van idealen tarten, moet je een klare blik behouden ongeacht de blik die je doordringt”4 .

Naast de openbare persoon, is Professor André Simonart ook een echtgenoot en vader van tien kinderen.

Zoals Charles Mertens de Wilmars het heeft verwoord, werd Professor André Simonart emeritus in 1969 tijdens een gedenkwaardige plechtige academische zitting waar het enthousiasme en de humor, de bewondering en de genegenheid van gans het land uitten aan de mens,  zijn oeuvre, zijn leven5 .

Geboeid door het onderzoek in de farmacologie en bezorgd om de ontwikkeling van de farmacologie, besliste Professor André Simonart, de fondsen gekregen naar aanleiding van zijn emeritaat aan te wenden  voor de oprichting van een stichting met als doel onderzoek  in de farmacologie door studenten van de KUL en de UCL aan te moedigen en te promoten. Voor hem, zijn de twee faculteiten innig verbonden, aangezien hij zijn onderricht gaf in de twee talen. Hij neemt het voorzitterschap van de stichting waar tot aan zijn overlijden in 1992.

Bezield door zijn waarden en zijn passie, hebben zijn kinderen en kleinkinderen de fakkel overgenomen. Zijn oudste zoon, Baron Hubert Simonart, neemt thans het voorzitterschap waar van de stichting. Hij wordt bijgestaan door drie andere familieleden  alsmede door twee Professoren van de KUL en twee Professoren van de UCL.


1. J.M. Maloteaux. Le Professeur  Baron André Simonart : Un pharmacologue et pharmacothérapeute précurseur à l’Université Catholique de Louvain (UCL/KUL). Louvain Médical 2011 ; 130 (1) :41-45
2. Ch. Mertens de Wilmars, T. Godfraind. Eloge du professeur André Simonart, membre honoraire régnicole. Bull. Acad.Med.Bel.83-88, 1993
3. A. Simonart. Pharmacologie et Thérapeutique. Editions Aercia S.A. Bruxelles  & Librairie Maloine S.A. Paris 7ème édition, 1967
4. P. Lévy. Allocution du professeur Lévy, vice-président du Mémorial National du Fort de Breendonck, Manifestation d’hommage professeur A. Simonart, Imprimerie Orientaliste, Louvain, 1969, p 29
5. Cfr supra note 2

You are here De Stichter