Fondation Baron Simonart

Uiterste datum voor de neerlegging van het voorgestelde werk :
1 mei 2020

Oorsprong van de stichting

Naar aanleiding van het emeritaat van Professor Baron André Simonart, openden zijn collegae en vrienden een intekening teneinde hem een geschenk aan te bieden.

Gezien de klinische farmacologie in die periode in haar kinderschoenen stond, besliste Professor Baron André Simonart de totaliteit van de gestorte bedragen aan te wenden tot de oprichting van een stichting met als doel –bij wijze van de toekenning van een periodieke prijs- onderzoek in de klinische farmacologie aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (de twee universiteiten waarvan hij professor in de geneeskunde was) aan te moedigen.

De stichting werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1970 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 1971) en erkend als stichting van openbaar nut bij Koninklijk Besluit van 8 december 1970.

Doel van de stichting

chercheur-pharmacologie

Onderzoek stimuleren in de biomedische wetenschappen dat klinische farmacologie kan bevorderen bij studenten en oud-studenten van de UCL en KUL van minder dan 40 jaar, door de toekenning om de drie jaar van een betekenisvolle prijs.

Overeenkomstig de statuten heeft de stichting Baron Simonart als doel: “Het bedrag der inschrijvingen aan de stichter overgemaakt ter gelegenheid van zijn emeritaat, te beheren en bij middel van die som prijzen uit te schrijven en ze toe te kennen aan de auteurs van werken ter bevordering van de klinische farmacologie”.

You are here De Stichting