Fondation Baron Simonart

Oorsprong van de stichting

Naar aanleiding van het emeritaat van Professor Baron André Simonart, openden zijn collegae en vrienden een intekening teneinde hem een geschenk aan te bieden.

Gezien de klinische farmacologie in die periode in haar kinderschoenen stond, besliste Professor Baron André Simonart de totaliteit van de gestorte bedragen aan te wenden tot de oprichting van een stichting met als doel –bij wijze van de toekenning van een periodieke prijs- onderzoek in de klinische farmacologie aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) (de twee universiteiten waarvan hij professor in de geneeskunde was) aan te moedigen.

De stichting werd opgericht bij notariële akte van 15 mei 1970 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 1971) en erkend als stichting van openbaar nut bij Koninklijk Besluit van 8 december 1970.

Doel van de stichting

chercheur-pharmacologie

Onderzoek stimuleren in de biomedische wetenschappen dat klinische farmacologie kan bevorderen bij studenten en oud-studenten van de UCL en KUL, door de toekenning om de drie jaar van een betekenisvolle prijs.

You are here De Stichting