Fondation Baron Simonart

Voorwaarden tot het bekomen van de prijs

De voorgestelde werken voor het bekomen van deze prijs moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

01Wat de auteur betreft

De auteur moet het geheel of minstens een substantieel deel van het voorgelegde werk, gerealiseerd hebben in de KU Leuven of de UCLouvain of in een instelling aangesloten aan deze universiteiten.

De kandidaat mag de ouderdom van 40 jaar niet hebben overschrijden op het ogenblik van het indienen van zijn kandidatuur.

02Wat de inhoud betreft

Het voorgestelde werk dient, overeenkomstig de statuten van de Stichting, een betekenisvolle bijdrage vertegenwoordigen op het gebied van biomedische wetenschappen die een perspectief biedt in de klinische farmacologie.

In dit kader moet het tevens :

  • origineel zijn in de zin dat het zelf een nieuw element moet bijbrengen wat de grond van deze materie betreft. Een synthese of samenvoeging van werken van andere auteurs zou aan deze voorwaarde niet voldoen, tenzij het een belangrijk – minsten de helft- en persoonlijk deel inhoudt dat een vooruitgang betekent tegenover het of de geciteerde werken.
  • recent zijn: het onderwerp van het werk dient minstens in één publicatie verschenen of aanvaard zijn ter publicatie tijdens de drie laatste jaren in “a peer reviewed journal”.
  • niet eerder bekroond zijn geweest op het ogenblik van de neerlegging, door een andere instantie die een evenwaardige of hogere prijs biedt; teneinde hierover te kunnen oordelen, dient de kandidaat de bekomen prijs of prijzen te vermelden . Indien het ingediende werk bekroond wordt door een andere prijs tussen de datum van neerlegging en deze van de uitreiking van huidige prijs, dient hij de voorzitter van de Stichting hiervan schriftelijk te verwittigen.

03Wat de vorm betreft

Het voorgestelde werk dient :

  • opgesteld en gedrukt te zijn in het Frans, Nederlands of in het Engels
  • vergezeld te zijn van een korte synopsis (maximum 2 blz.), een curriculum vitae van de auteur en een lijst van zijn publicaties, waarin de drie voornaamsten worden aangeduid.
  • in één pdf met alle verplichte documenten te worden verzonden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , op de uiterste datum voor de neerlegging die uitdrukkelijk in de aankondiging van de prijs werd vermeld.
You are here Reglement