Fondation Baron Simonart

Raad van bestuur

Het beheer van de stichting is toevertrouwd aan een raad, samengesteld enerzijds uit afstammelingen van de stichter en anderzijds uit Professoren of Emeritus-Professoren komende in gelijk aantal van de UCL en KU Leuven.

Voorzitter

Baron Hubert Simonart

Vice Voorzitter

Mevrouw Marie-Noelle Simonart

Leden van de raad van bestuur

Professor Chris Van Geet
Vicerector van de groep Biomedische wetenschappen
KU Leuven


Professor Minne Casteels
Professor Farmacologie en ere-vicerector
KU Leuven


Professor Jean-Marie Maloteaux
Professor in de farmacologie en diensthoofd Neurologie
Faculteit geneeskunde-UCL


Professor Yves Pirson
Professor in de nefrologie en geassocieerd diensthoofd
Faculteit geneeskunde-UCL


Marie-Laure Simonart


Marie-Hélène Simonart

Substituut-leden raad van bestuur

Professor Emmanuel Hermans
Decaan van de Faculteit voor farmaceutische en biomedische wetenschappen UCL
Professor in de farmacologie


Professor Frédéric Houssiau
Vice rector van de sector Gezondheidswetenschappen
Professor aan de Université catholique de Louvain


Patricia Simonart

You are here Raad van Bestuur