Fondation Baron Simonart

Raad van bestuur

Het beheer van de stichting is toevertrouwd aan een raad, samengesteld enerzijds uit afstammelingen van de stichter en anderzijds uit Professoren of Emeritus-Professoren komende in gelijk aantal van de UCLouvain en KU Leuven.

Voorzitter

Mevrouw Marie-Noelle Simonart
Family member

Leden van de raad van bestuur

Professor Chris Van Geet
Vicerector van de groep Biomedische wetenschappen
KU Leuven


Professor Minne Casteels
Professor Farmacologie en ere-vicerector
KU Leuven


Professor Jean-Marie Maloteaux
Professor emeritus in de farmacologie en voormalige diensthoofd Neurologie
Faculteit geneeskunde-UCLouvain


Marie-Laure Simonart
Family member


Marie-Hélène Simonart
Family member


Patricia Simonart
Family member

Substituut-leden raad van bestuur

Professor Emmanuel Hermans
Decaan van de Faculteit voor farmaceutische en biomedische wetenschappen UCLouvain
Professor in de farmacologie


Professor Frédéric Houssiau
Vice rector van de sector Gezondheidswetenschappen
Professor aan de Université catholique de Louvain


Professor Isabel Spriet
KU Leuven

You are here Raad van Bestuur