Fondation Baron Simonart

Laureaten

Sinds het ontstaan van de stichting, worden er 17 prijzen uitgereikt.

De laatste prijs werd in 2020 toegekend.

Prijsuitreikingen


Laureat 2020-2
Laureat 2020-1
Laureat 2020-4
Laureat 2020-3

 

De verscheidene laureaten waren de volgende :

Jaar Laureaat
2020 Kim De Keersmaecker
Repurposing the antidepressant sertraline to target serine/glycine synthesis addicted cancer.

Een gewijzigd energiemetabolisme is kenmerkend voor kankercellen. In deze context werd recent aangetoond dat bepaalde kankers grote hoeveelheden serine en glycine produceren, en dat deze kankers verslaafd raken aan deze eigen serine/glycine productie om ongebreideld te blijven groeien. In het eerste deel van dit werk toonden we aan dat acute lymfatische leukemie ook deel uitmaakt van de snel groeiende groep van serine/glycine synthese verslaafde kankers. Het tweede deel van deze studie beoogde om klinisch bruikbare geneesmiddelen te identificeren die inwerken op de serine/glycine synthese, aangezien dit een specifieke kwetsbaarheid vormt in bepaalde kankercellen maar niet in gezonde cellen. Door het screenen van gist en borstkanker celmodellen met serine/glycine synthese verslaving identificeerden wij het klinisch gebruikte antidepressivum sertraline (Serlain, Zoloft) als specifieke remmer van serine/glycine synthese. Wij toonden aan dat combinatie van sertraline met een ander geneesmiddel efficiënt de groei van serine/glycine synthese verslaafde borstkankercellen kan onderdrukken in een muismodel. Dit werk onderbouwt dus dat sertraline potentieel heeft als adjuvante therapie voor de behandeling van de snel groeiende lijst van serine/glycine synthese verslaafde kankers.

Dit onderzoek werd uitgevoerd aan het Laboratorium voor Ziektemechanismen in Kanker (www.LDMC.be) aan de KU Leuven en het Leuvens Kanker Instituut (LKI). Hierbij was er een nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof. Bruno Cammue (KU Leuven) via het IOF programma van Dr. Karin Thevissen en met de onderzoeksgroepen van Prof. Sarah-Maria Fendt (KU Leuven – VIB) en Prof. Arnout Voet (KU Leuven). De toepassing van sertraline als anti-kankergeneesmiddel werd gepatenteerd (patent Pharmacological targeting of serine/glycine synthesis (PCT/EP2019/072826 27.08.2019)).

2017 Dr Bernard Hanseeuw - UCLouvain
Detectie van Alzeimher voor de achteruitgang van het geheugen dankzij nieuwe radio-farmaceutica

De schade van de ziekte van Alzheimer accumuleert in de hersenen tenminste tien jaren voordat het geheugen achteruit gaat. Tot voor kort, kon deze schade alleen bij autopsie ontdekt worden. De ontwikkeling van specifieke radio-farmaceutica gebruikt bij PET-scans maakt het nu mogelijk om de schade van de ziekte van Alzheimer in de hersenen van normale oudere volwassenen reeds te visualiseren. Hierdoor worden nieuwe onderzoekswegen geopend, inclusief de mogelijkheid om preventieve therapieën te testen.

Lezen meer : Dépister et prévenir la maladie d’Alzheimer avant les pertes de mémoire : actualités et perspectives.

2014 Dr Thomas Vanassche - KU Leuven
The role of coagulates in invasive staphylococcus aureus infections

Ons bloedstollings-systeem is een tweesnijdend zwaard: enerzijds is het levensnoodzakelijk om ons te beschermen tegen bloedingen, maar anderzijds zijn vele overlijdens te wijten aan ongepaste activatie van het stollingssysteem. Dit lijdt tot bloedklonters die aan de oorzaak liggen van hartinfarcten, beroertes, en longembolieën.

Recente inzichten tonen dat het stollingssysteem ook nauw verbonden is met ons afweersysteem tegen bacteriën. Ook hier geldt dezelfde paradox: bloedstolling werkt enerzijds beschermend, door bacteriën als het ware te ‘vangen’ en hun verspreiding tegen te gaan. Anderzijds misbruiken bepaalde bacteriën het stollingssysteem om net ernstigere infecties te kunnen veroorzaken.

In dit onderzoek bestuderen we dit misbruik van het stollingssysteem door een specifieke bacterie, Staphylococcus aureus, één van de meest frequente oorzaken van dodelijke infecties. Niet alleen het aantal infecties met S. Aureus blijft toenemen, maar de groeiende resistentie tegen antibiotica zorgt ervoor dat deze infecties steeds moeilijker te behandelen worden. Nieuwe behandelingen zijn dringend nodig om dit groeiende probleem de baas te blijven.

Door beter te begrijpen hoe bacteriën ons stollingssysteem misbruiken om ernstige infecties te veroorzaken kunnen we aangepaste behandelingen ontwikkelen die, samen met antibiotica, kunnen helpen deze gevaarlijke bacterie te ‘ontwapenen’.

2011 Dr Philip Van Damme - KU Leuven
Frontotemporal dementia caused by Progranulin mutations, treatable neurodegenerative disorders?

Frontotemporale dementia (FTD) is een neurodegeneratieve aandoening die gekenmerkt wordt door neuronale sterfte in de frontale en temporale hersenkwabben. De ziekte presenteert zich met gedragveranderingen en/of taalstoornissen. Mutaties in het progranuline gen zijn een frequente oorzaak van FTD met neerslag van het eiwit TDP-43. Progranuline is een neurotrofe factor en mutaties in het progranuline gen veroorzaken net een tekort aan progranuline. Daarom valt te verwachten dat een behandeling met progranuline een gunstig effect heeft op deze vorm van FTD, maar mogelijk ook op andere aandoeningen met neerslag van TDP-43.

2008 Dr Emmanuel HERMANS - UCLouvain
'Pharmacological modulation of glial glutamate uptake: manipulating the cross-talks between neuroinflammation and excitotoxicity to treat neurological disorders'

We bestuderen de invloed van inflammatoire processen op de excitatoire communicatie tussen neuronen, in de context van degeneratieve of lesionale aandoeningen van het zenuwstelsel. Ons onderzoeksprogramma streeft de ontwikkeling na van nieuwe therapeutische benaderingen die de inflammatie, die ontstaat in de gliale cellen en de glutamaterge neurotransmissie aantast, kunnen moduleren.

2005

Dr Eric STORKEBAUM - KU Leuven
'Role and Therapeutic Potential of VEGF in Motor Neuron Degeneration : a Study in Transgenic Mice and Rats'

Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is een fatale motorneurodegeneratieve aandoening gekarakteriseerd door progressieve spierzwakte en -atrofie, wat uiteindelijk leidt tot algehele verlamming van de patient. Wij hebben de rol en het therapeutisch potentiëel van de angiogene factor VEGF in de pathogenese van ALS bestudeerd. We konden aantonen dat verlaagde VEGF hoeveelheden in muizen aanleiding geeft tot motor neuron degeneratie, wat ten minste ten dele toe te schrijven is aan onvoldoende rechtstreekse neuroprotectieve effecten van VEGF op motor neuronen. Bovendien resulteerde verhoogde VEGF hoeveelheden in muis- en ratmodellen van ALS, verkregen door virale gentransfer of door VEGF eiwit toediening, in therapeutische effecten in deze preklinische modellen, met verbeterderde motorische capaciteiten en verhoogde overleving.

2002 Dr Stéphane EECKHOUDT - UCLouvain
'Contribution du CYP3A intestinal dans la métabolisation du midazolam chez le rat'
1999 Dr Jan TACK - KU Leuven
'The Physiology, pharmacology and therapeutic potential of 5 – HT1 receptors in the gastro intestinal tract
1996 Dr Marleen DEPRE - KU Leuven
'Leukotrienes'
1993 Dr Hans DECKMYN - KU Leuven
'Contribution to the development of an effective antiplatelet drug'
1990 Dr Yves HORSMANS - UCLouvain
'Détermination des shunts porto-systémiques chez l’homme par un test non invasif au d-propylène'
1987 Dr Vincent LECLERCQ - UCLouvain
'Pharmacologie clinique de l’induction de l’inhibition enzymatique chez des sujets hydroxylateurs déficients'
1984 Dr Anne HOET-VAN HECKEN - KU Leuven
'Pharmacokinetic drug interactions in man'

Het werk ""Pharmacokinetic Drug Interactions in Man", A theoretical approach and experimental studies" beschrijft een aantal in vivo farmacokinetische geneesmiddeleninteracties. Farmacokinetische interacties spelen zich af op het niveau van het transport van een geneesmiddel naar en verwijdering van hun plaats van werking. Onderliggende mechanismen zoals inhibitie van oxidatieve biotransformatie, verplaatsing van het geneesmiddel uit zijn eiwitbinding en inhibitie van tubulaire secretie worden uitgewerkt.

1981 Dr Jean-Pierre DESAGER - UCLouvain
'Pharmacocinétique du Fénofibrate – Contribution à l’étude de sa pharmacologie clinique'
1978 Dr Réginald HULHOVEN - UCLouvain
'Etude pharmacocinétique de la Daunorubicine libre et complexé à l’ADN chez le lapin et en clinique humaine'
1975 Dr Budya TJANDRAMAGA - KU Leuven
'Cardiovascular and renal effects of L-dopa : a clinical pharmacological investigation'
1972 Dr Frank BARO  - KU Leuven
'Psychopharmacological research versus treatment'
You are here Laureaten